طلوع صخره سازان

تولید گلمیخ سقف عرشه فولادی(متال دک)

لیست قیمت سرامیک جوش و گلمیخ

لیست قیمت محصولات

در جدول زیر

لیست قیمت

خرید

و

فروش

گلمیخ

و

سرامیک جوش

آمده است

لیست قیمت محصولات شرکت طلوع صخره سازان
ردیفنام محصولقیمت واحد(ریال)واحدتعداد در هر بسته
1گلمیخ 75*19لطفا تماس بگیریدعدد150
2گلمیخ 100*19لطفا تماس بگیریدعدد100
3گلمیخ 115*19لطفا تماس بگیریدعدد100
4گلمیخ 120*19لطفا تماس بگیریدعدد100
5گلمیخ 150*19لطفا تماس بگیریدعدد75
6گلمیخ سفارشیلطفا تماس بگیریدعدد
7سرامیک دنده ریزلطفا تماس بگیریدعدد1000
8سرامیک دنده درشتلطفا تماس بگیریدعدد1000